۰۳۴۳۳۲۴۴۳۲۰۱
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

گروه املاک آواک

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

۱۱۵ متر ابوذر شمالی ( شهید ورزنده )

۱۱۵ متر ابوذر شمالی ( شهید ورزنده )

خرید و فروش آپارتمان در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸ متر تهران جانبازان

۶۸ متر تهران جانبازان

خرید و فروش آپارتمان در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۱

قیمت متری: ۱

۷۰متر تجاری بلوار جمهوری

۷۰متر تجاری بلوار جمهوری

رهن و اجاره اداری و تجاری در کرمان ، کرمان

مقدار رهن: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۷ متر پروین اعتصامی

۸۷ متر پروین اعتصامی

خرید و فروش آپارتمان در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۰ متر میثم

۲۷۰ متر میثم

خرید و فروش آپارتمان در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰ متر تک واحدی جمهوری ۴۱

۲۰۰ متر تک واحدی جمهوری ۴۱

خرید و فروش آپارتمان در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵ متر آپارتمان بلوار پرستار

۱۷۵ متر آپارتمان بلوار پرستار

خرید و فروش آپارتمان در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۹

قیمت متری: ۹

۱۰۰ متر آپارتمان خوارزمی

۱۰۰ متر آپارتمان خوارزمی

خرید و فروش آپارتمان در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۲۷

قیمت متری: ۲۷

۱۰۰ متر آپارتمان خوارزمی

۱۰۰ متر آپارتمان خوارزمی

خرید و فروش آپارتمان در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۲۷

قیمت متری: ۲۷

۱۸ قصب زمین امیر کبیر

۱۸ قصب زمین امیر کبیر

خرید و فروش زمین در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۷۲

قیمت متری: ۷۲

املاک ویژه